Type hier je zoekopdracht

Demo aanvragen

Vraag direct een demo aan bij een van onze solution architects

Meer over onze demo

We komen zo snel mogelijk bij je terug voor een afspraak

Nieuws

Wat is SAP Analytics cloud?

Analytics heeft haar oorsprong in het vakgebied Business Intelligence, het verzamelen en omzetten van data […]

Alle Nieuws

7 mei 2020

Blogs

Analytics heeft haar oorsprong in het vakgebied Business Intelligence, het verzamelen en omzetten van data tot informatie die gebruikt wordt voor het aansturen van acties. De komst van big data en slimme technieken heeft dit vakgebied getransformeerd naar ‘Analytics’. Het vakgebied Analytics beslaat een breed spectrum aan toepassingen en technologieën waar data de basis vormt. Vanuit haar verleden kent SAP verschillende producten die passen binnen dit Analytics domein. De afgelopen jaren zijn deze producten samengebracht in een cloud oplossing die de naam SAP Analytics Cloud draagt. SAP Analytics cloud is een all-in one oplossing voor planning, rapportage, dashboards en (predictive) analyse.

SAP Analytics Cloud in praktijk

Met SAP Analytics Cloud kunnen verschillende soorten data (bronnen) worden samengebracht en omgezet worden in informatie voor uiteenlopende doeleinden. Het meest voorkomend is de inzet van data voor bijvoorbeeld management rapportages, KPI’s en de jaarafsluiting. Met SAP Analytics Cloud kan data ook worden gecombineerd met wiskundige modellen. Op deze wijze kunnen ‘what if analyses’ worden gedaan, patronen worden ontdekt en voorspellingen worden gedaan. Zo kan bijvoorbeeld vroegtijdig worden geanticipeerd op klantbehoeftes, operationele processen efficiënter worden ingericht of handelingen worden geautomatiseerd (robotics). Dit levert potentieel belangrijke concurrentievoordelen.  SAP Analytics Cloud brengt al deze toepassingen op een intuïtieve manier samen binnen één platform.  Het platform is modulair opgebouwd zodat klein kan worden gestart. Een unieke eigenschap is dat SAP haar SAP Analytics Cloud standaard uitlevert op HANA in memory technologie. Hiermee kunnen grote hoeveelheden data in een fractie van een seconde worden geanalyseerd.

bron: www.sap.com

 SAP Analytics Cloud bij productiebedrijven

In de productiesector, in het bijzonder de maakindustrie, speelt data een cruciale rol. Door de automatiseringsgraad te verhogen en bedrijven in de keten te verbinden ontstaat een integraal beeld van vraag en aanbod. Met dit inzicht kunnen productie bedrijven anticiperen op gebeurtenissen die (gaan) plaatsvinden. Een praktisch voorbeeld daarvan is predictive maintenance waarbij machines zelf aangeven wanneer zij onderhoud nodig hebben. Wanneer dit vooraf bekend is, kunnen levertijden daarop worden aangepast of productieorders op een andere lijn worden omgezet. Het ultieme doel is het neerzetten van een slimme fabriek die volledig zelfsturend is (industry 4.0)  SAP Analytics Cloud is daarom juist voor productiebedrijven van toegevoegde waarde. Wanneer u hierover meer wilt weten hierover, neem dan met ons contact op. We gaan graag met u in gesprek. Uiteraard ook als u meer wil weten over SAP Business One als ERP systeem.


Meer nieuws