Type hier je zoekopdracht

Demo aanvragen

Vraag direct een demo aan bij een van onze solution architects

Meer over onze demo

We komen zo snel mogelijk bij je terug voor een afspraak

Nieuws

ERP in de voedselverwerkende industrie

Met de voedselverwerkende industrie bedoelen we in dit blog de bedrijven die van verschillende ingrediënten […]

Alle Nieuws

1 feb 2021

Blogs

Met de voedselverwerkende industrie bedoelen we in dit blog de bedrijven die van verschillende ingrediënten tot een eindproduct komen. Denk bijvoorbeeld aan de sausen die in de supermarkt te verkrijgen zijn. Ook deze branche is uiteraard best nog breed, maar over het algemeen zijn daar een aantal uitdagingen die bij iedereen terugkomen. In ieder geval speelt wet- en regelgeving een belangrijke rol. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de HACCP norm. Ook de houdbaarheid van de verschillende ingrediënten zijn een uitdaging om goed inzichtelijk te houden. Het ERP systeem speelt bij al deze uitdagingen een cruciale rol. Een aantal van deze uitdagingen die belangrijk zijn om goed inzichtelijk te krijgen in een ERP systeem zullen we behandelen in dit blog. Lees snel verder.

Uitdagingen binnen de voedselverwerkende industrie

Eén van de grotere uitdagingen binnen de voedselverwerkende industrie is de HACCP norm. Het zijn hygiënenormen waar als bedrijf aan voldaan moet worden. Dat is sowieso al een uitdaging, maar deze norm stelt ook dat wanneer gevraagd dit aangetoond kan worden. De regel is dat dit binnen 4 uur zou moeten gebeuren. Dat vraagt om een zeer goede en nauwkeurige vastlegging waarbij het ERP systeem essentieel is.

Een andere uitdaging is dat veelal met verschillende ingrediënten wordt gewerkt. Al deze ingrediënten hebben over het algemeen verschillende houdbaarheidsdata. De vastlegging dient derhalve nauwkeurig en goed te gebeuren.

Naast houdbaarheid is kwaliteit belangrijk. Bij de ontvangst van ingrediënten vindt vaak een inslagcontrole plaats. Hierbij wordt steekproefsgewijs in een laboratorium de kwaliteit beoordeeld.  Deze inslagcontrole is overigens niet verplicht, maar levert een uiterst belangrijke bijdrage aan het kunnen garanderen van de kwaliteit.

In het kader van voedselveiligheid worden alle ingekochte en verkochte goederen voorzien van een batchnummers. Wanneer onverhoopt iets mis is met een product kan snel achterhaald worden waar partijen zich bevinden en van welke leveranciers grondstoffen afkomstig zijn.

Net als bij het ontvangen van ingrediënten een inslagcontrole kan plaatsvinden, is er ook een uitgangscontrole. De informatie hieruit wordt gebruikt om de kwaliteit te controleren en ook om het productieproces bij de sturen wanneer hiertoe aanleiding is. Producten die goedgekeurd zijn worden voorzien van een batchnummer en houdbaarheidsdatum (THT). Deze THT datum wordt gebruikt om partijen die over datum dreigen te raken via andere kanalen, bijvoorbeeld weekmarkten, of acties aan te bieden.

SAP Business One en de voedselverwerkende industrie

SAP Business One is een generiek ERP systeem dat goed inzetbaar is binnen de voedselverwerkende industrie. Vaak wordt hier de combinatie gezocht met ProcessForce, een add on op SAP Business One. Het beschikken over voldoende kennis van de voedselverwerkende industrie om de operatie goed af te beelden in SAP is daarbij van belang. Planlogic heeft ruime ervaring bij de implementatie van SAP Business One in de voedselverwerkende industrie. Daarom gaan we graag met u in gesprek.


Meer nieuws